Ika-24 ng Linggo: Mga Litrato Mula sa Kapistahan

Dog peeking out from under the table.

English Version

Wala akong masyadong mga balita ngayong linggo, pero heto ang mga litrato ko noong pasko.


hi@jagtalon.com o @jag@weirder.earth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *