Ika-29 at 30 ng Linggo: Paalam, DuckDuckGo

DuckDuckGo 2022 Meetup

English Version

Aalis ako sa DuckDuckGo bago matapos itong linggo! Hindi ako makapaniwalang halos 10 taon na ako doon. Sangkatlo ng buhay ko ang binuhos ko doon kaya medyo hindi parin ‘to kapani-paniwala sa’kin.

Nagsimula ako sa DuckDuckGo bilang isang intern / consultant. Gumawa ako at sumuri ng ibat-ibang mga open source na plugin para sa search engine. Kakatapos ko lang ng unibersidad kaya batang-bata pa talaga ako noon. Naging frontend engineer ako kalaunan kung saan ako nakatulong sa ibat-ibang parte ng produkto. Pagkatapos ng ilang taon, naunawaan ko na mas gusto ko pala ang pag-disenyo kaya lumipat ako ng pwesto at naging product designer noong 2018.

Gustong-gusto ko ang trabaho ko doon: Pinayagan nila akong lumipat ng pwesto. Mataas ang sahod ko. Mabuting tao lahat ng mga katrabaho ko! Kaya medyo biyak ang kalooban ko ngayong aalis na ako.

Medyo nabubuwisit nga lang ako sa buong industriya mula noong nakaraang taon, kaya nahihirapan kong magtrabaho. Wala akong nakikitang saysay at kahulugan sa paggawa ng software ngayon (maliban nga lang sa retrocomputing). Kaya kailangan ko munang umalis at pagisipan ‘to. Hindi ko muna dapat pansinin ang industriya ngayon.

Nagiba ang aking mga asal. Ang asal ko ngayon ay kontra-kapitalismo, degrowth, at permacomputing. Parang magkasalungat ang asal ko at ang mga gawi ng industriya. ‘Yun nga lang, ito lang ang alam kong gawin at kailangan ko parin kumita. Kailangan kong isipin kung paano ako makakabalik sa industriya.


hi@jagtalon.com or @jag@weirder.earth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *